Menu

CilindersCilinders zijn het binnenste deel van een slot waar de stiften in liggen en dat de sleutel ontvangt. Sommige sloten hebben verwijderbare cilinders, waardoor ze door een nieuwe cilinder kunnen worden vervangen om dezelfde of een andere sleutel te gebruiken.

Cilinders worden hier gecategoriseerd op basis van hun diameter.